ไปน่านซิ! 6 ที่เที่ยววันธรรมดาสุดชิลล์ กับลมหนาว ดาว ดอกไม้

ชวนเที่ยวน่านวันธรรมดาน่าเที่ยว กับแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลล์ บรรยากาศสุดฟิน เรียนรู้วัฒนธรมชาวน่าน สัมผัสลมหนาว ดาว และดอกไม้แบบใกล้ๆ ในวันที่คนน้อยๆ และเป็นวันพักผ่อนที่แท้จริงของคุณ

Travel Hotel Resort restaurant weekdaySpecial Thailand Nan (3)

Travel Hotel Resort restaurant weekdaySpecial Thailand Nan (2)

1.โฮงเจ้าฟองคำ คำว่า โฮง เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้มหรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย

เป็นบ้านของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 12 ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์และได้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านคือ เจ้าฟองคำ

2.หอศิลป์ปริมน่าน ถนนน่าน – ท่าวังผา โดยคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน

เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ สตูดิโอ และบ้านพักรับรอง

เปิดให้เข้าชมวันพุธ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00-17.30 น. ค่าเข้าขม 20 บาท/คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เด็กฟรี

Travel Hotel Resort  restaurant weekdaySpecial Thailand  Nan (1)

3.หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา ก่อนถึงอำเภอท่าวังผามีทางแยกซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร

หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า ผ้าลายน้ำไหล ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารไก (สาหร่ายน้ำจืด) มีวัดที่สำคัญและเก่าแก่คือ วัดหนองบัว

4.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน

เป็นแหล่งของพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์และพรรณไม้เฉพาะถิ่น ได้แก่ ต้นชมพูภูคาจะผลิดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

5.บ่อเกลือสินเธาว์ เป็นแหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ ตั้งอยู่บนยอดเขสูง ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ปัจจุบันมีบ่อเกลือ 2 แห่ง คือบริเวณต้นน้ำว้า และบริเวณต้นน้ำน่าน ชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีดั้งเดิม

6.ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่อำเภอเกลือ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

มีการจัดกิจกรรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ่อเกลือภูเขา แปลงสาธิตเกษตร

ขอบคุณข้อมูลจาก:  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่

#—————–#

วันธรรมดาน่าเที่ยว ชวนเที่ยววันธรรมดา… นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทางในจังหวัดน่าน ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ (พื้นที่รับผิดชอบแพร่ น่าน อุตรดิตถ์) โทร.0-5452-1127