วันเดียวนั่งรถเที่ยวเวียงเชียงแสน ยลเสน่ห์เมืองน่ารัก เชียงราย

เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรเวียงหิรัญนครเงินยางเชียงแสน จนมาถึงยุคพระยามังราย

รวมทั้งยังเป็นต้นทางของชาวเชียงแสนที่อพยพลงไปตั้งถิ่นฐานในภาคกลางช่วงสงครามตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย

ใครจะเที่ยวเวียงเชียงแสนก็ง่ายมาก สามารถเช่าจักรยานปั่นเองจากที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน หรือจะใช้บริการรถนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์ของศูนย์ฯ ก็ได้เช่นกัน

เส้นทางนั่งรถชมเมืองเก่าเวียงเชียงแสนจะพาผ่านไปตามแนว กำแพงเมืองเก่า ซึ่งสร้างไว้ปกป้องอาณาจักรจากข้าศึกภายนอกถึง 2 ชั้น แบ่งเป็นประตูเข้าออกตามทิศต่างๆ คล้ายประตูเมืองที่เชียงใหม่ และมีโบราณสถานโดยเฉพาะบรรดาวัดวาต่างๆ สร้างกระจัดกระจายทั้งด้านในและนอกกำแพงเมือง

มี วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นหนึ่งในวัดสำคัญ สร้างโดยพระเจ้าแสนภู เมื่อกว่า 670 ปีก่อน

โดดเด่นที่เจดีย์ประธานซึ่งเป็นทรงระฆังแบบล้านนาที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงแสน จนกลายเป็นที่มาของชื่อวัด

นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเชียงแสนด้วย

เดินจากวัดพระธาตุเจดีย์หลวงไม่กี่ก้าวก็จะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน พร้อมชมโบราณวัตถุล้ำค่าได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ศิลาจารึก เครื่องเงินเครื่องทองโบราณ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของชนชาติพันธุ์ต่างๆ ในเชียงรายให้ชม

นอกกำแพงเมืองเก่ายังมีอีกวัดเก่าแก่ที่สำคัญ นั่นคือ วัดป่าสัก วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพญาแสนภู เพื่อเป็นที่เก็บพระบรมธาตุ โดยสร้างเป็นมหาเจดีย์แล้วปลูกต้นสักไว้เป็นกำแพงถึง 300 ต้น ซึ่งศิลปะที่ประดับตกแต่งองค์เจดีย์นี้สันนิษฐานว่าผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรม เช่น พุทธ พราหมณ์ ฮินดู จนกลายเป็นเจดีย์ที่ไม่เหมือนที่อื่น

ปิดท้ายด้วย โฮงฮอมผญ๋า แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา โดยเฉพาะการนวดแบบโบราณที่เรียกว่า ย่ำขาง โดยเอาพานไถนาเก่ามาตั้งไฟ แล้วผู้นวดซึ่งต้องเรียนรู้วิชามาแล้ว จะเหยียบบนน้ำสมุนไพรสลับกับน้ำมัน ก่อนจะเอาไปปาดกับพานไถจนไฟลุก แล้วจึงใช้เท้าค่อยๆ นวดไปตามเส้นทั่วตัว นอกจากนี้ยังมีบริการตอกเส้น ไปจนถึงสอนการทอผ้า และจัดขันโตกอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ให้ล้อมวงกินกันด้วย เรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวปิดท้ายทัวร์เวียงเชียงแสนได้ประทับใจจริงๆ

ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน

โทร. : 053 777 081 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน)