10 พิกัดเที่ยวอยุธยา 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ ชมวัง กินเตี๋ยวเรือ ชิลล์คาเฟ่

เอาใจคนทำงานมีวันลาหยุดน้อย ไม่ต้องวางแผนให้ยุ่งยาก ทริปนี้เราเน้นเที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย ไม่ต้องแหวกแนว แค่ขับรถไปจ.พระนครศรีอยุธยา แวะชมวัง ไหว้พระ กินก๋วยเตี๋ยวเรือ นั่งชิลล์ร้านกาแฟ หาซื้อของฝากกลับบ้าน แค่นี้เที่ยววันเดียวก็มีความสุขแล้ว

ไหว้พระ ชมวัง

1. พระราชวังบางปะอิน

เดิมคือพื้นที่พระราชวังเก่าแก่ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เกิดการบูรณะพระราชวังหลังจากที่ถูกทิ้งร้างไปนาน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้เกิดการสร้างอาคารที่สำคัญเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและรับรองพระราชอาคันตุกะ

ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ เช่น หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือปรางค์ศิลาจำลองแบบขอม, พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ปราสาททรงจตุรมุขกลางน้ำ, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี, พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ที่ประทับฤดูหนาวซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน, หอวิฑูรทัศนา สำหรับชมวิวจากมุมสูง เป็นต้น

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-16:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 261 044

2.วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขตพระราชวังบางปะอิน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยรัชกาลที่ 5 ความโดดเด่นและไม่เหมือนวัดอื่นในไทย คือเป็นวัดพุทธที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดยเฉพาะพระอุโบสถสไตล์กอธิค ประดับสเตนกลาสเหนือช่องหน้าต่าง

ภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส บนฐานชุกชีสร้างเป็นไม้กางเขนเหมือนโบสถ์ ด้านนอกยังมีหอพระที่ประดิษฐานพระคันธารราฐ พระพุทธรูปยืนปางขอฝน และพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาแล้ว การเข้าถึงวัดยังต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างด้วย

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 262 139

3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พระอารามเก่าแก่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตำนาน เมื่อพระนางสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีน ทรงกลั้นพระทัยปลิดชีพตัวเอง เนื่องจากทรงน้อยพระทัยที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งมิได้เสด็จมารับพร้อมขบวนขันหมาก จนเกิดศาลบูชาเจ้าแม่สร้อยดอกหมากริมแม่น้ำป่าสัก ขณะที่หลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร ก็เป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยสร้างมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี

ส่วนผนังภายในวิหารยังงดงามด้วยช่องบรรจุพระพุทธรูปถึง 84,000 องค์เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ และนอกจากนี้บริเวณท่าน้ำหลังวัดยังมีวังปลาให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารกันด้วย

ที่ตั้ง : ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 243 867-8

4. วิหารพระมงคลบพิตร

แหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคที่หลลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตร ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ต่อมาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกข้าศึกเผาทำลายจนเสียหาย จนกระทั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5

นอกจากจะได้มานมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยู่ด้านข้างกันก็ได้ และยังมีตลาดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารนานาชนิดอยู่ไม่ไกลจากวิหารด้วย

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 241 689

5.วัดพระศรีสรรเพชญ์

อดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สร้างเพื่อเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เคยใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ ความยิ่งใหญ่อยู่ตรงใจกลางวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

ส่วนในพระวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปหุ้มทองคำที่ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา แต่ได้ถูกเผาลอกทองไปหมดสิ้นเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนสมัยรัชกาลที่ 1 จึงทรงอัญเชิญแกนในพระศรีสรรเพชญ์ และสร้างพระเจดีย์หุ้มไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 242 284, 035 242 286

6.วัดตะโก หลวงพ่อรวย

เป็นวัดเก่าแก่ในอ.ภาชี ที่พุทธศาสนิกชนจะรู้จักเป็นอย่างดีจากชื่อเสียงของ หลวงพ่อรวย หรือพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ พระเกจิสายกรรมฐาน และยังเป็นต้นตำรับเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะเลสเงินนำโชค และเหรียญหลวงพ่อรวย ที่เชื่อว่าจะนำความมงคลมาให้ตามชื่อของหลวงพ่อ

นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านเลื่อมใสเป็นอย่างมาก เมื่อหลวงพ่อมรณภาพ ลูกศิษย์ของท่านจึงได้บรรจุสังขารไม่เน่าเปื่อยของท่านไว้ในโลงแก้ว พร้อมกับสร้างเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ครอบไว้ ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และลวดลายสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม

ที่ตั้ง : ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 774 114

ที่กินแนะนำ

7.ตลาดโก้งโค้ง

มาสัมผัสตลาดสุดคลาสสิค ที่จำลองบรรยากาศสมัยก่อนที่พ่อค้าแม่ขายยังนั่งขายสินค้ากับพื้น ขณะที่ชาวบ้านต้องก้มๆ เงยๆ จ่ายตลาด จนกลายเป็นชื่อ ตลาดโก้งโค้ง นั่นเอง นอกจากจะมีของที่ระลึก เครื่องใช้สไตล์โบราณต่างๆ ให้เลือกซื้อไปรำลึกความหลัง และมุมถ่ายรูปย้อนยุค

อาหารการกินที่นี่ก็เยอะ แถมมีที่ให้นั่งกินหลายโซน ไม่แออัด มีตั้งแต่ขนมถ้วย ซึ่งสามารถนั่งตักกินได้เลยที่ร้าน จ่ายราคาตามจำนวนถ้วยที่กิน ขนมบ้าบิ่น ขนมครกใบเตย โรตีสายไหม ขนมไทยต่างๆ ขนมย้อนยุควัยเด็ก ชากาแฟโบราณ ไปจนอาหารคาว พวกก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ผัดไทย หอยทอด ส้มตำ น้ำพริก รวมถึงผักผลไม้ต่างๆ ก็มีให้เลือกซื้อ ส่วนคนที่อยากนั่งพักก็มีบริการนวดคลายเส้นด้วย

ที่ตั้ง : ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-16:00 น. เปิดทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. : 089 107 8443

8.ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัว

มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องกินจากชามเล็กๆ รสชาติถึงจะโดนใจ ถ้ามาร้านนี้จะได้ทั้งราคาน่ารักในขนาดชามกำลังเหมาะ ได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวเรือดั้งเดิม รสชาติทั้งแบบน้ำและแห้งเข้มข้นไม่ต้องรบกวนเครื่องปรุง มีทั้งเนื้อและหมูให้เลือก พร้อมเครื่องในสดสะอาด อร่อยแบบชามเดียวไม่พอจนแม่ค้าลวกเส้นมือเป็นระวิง คนแน่นร้านตลอดอย่างกับเล่นเก้าอี้ดนตรี ส่วนใครที่ไม่อิ่มก็มีผัดไทยกุ้งสด รวมทั้งหมูสะเต๊ะเพิ่มความอร่อยด้วย

ที่ตั้ง : ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 081 565 0089

9. ต้นน้ำ ริเวอร์วิว

มาอยุธยาไม่แวะกินกุ้งแม่น้ำซักมื้อเดี๋ยวจะว่าไม่ครบ ร้านนี้ขึ้นชื่อเมนูกุ้งแม่น้ำเผามากๆ เรียกว่าเดินเข้าร้านก็จะได้กลิ่นหอมจากเตาจนต้องหยุดดูและสั่งแบบไม่ลังเล คุณภาพถือว่าใช้ได้ มันกุ้งสีส้มๆ เยิ้มๆ ส่วนเนื้อก็แน่นเด้ง กินกับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วซึ้งเลย

ส่วนเมนูจานอื่นก็รสชาติดีไม่แพ้กัน เช่น ต้มยำปลาน้ำใส ปลาผัดฉ่า ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม สายบัวผัดปู ทอดมันปลากราย และอีกมากมาย บรรยากาศร้านชิลๆ บนเรือนแพริมแม่น้ำ แถมอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังบางปะอินด้วย

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 10:00-20:30 น. ทุกวัน

โทร. : 035 261 006

10. Busaba Cafe & Meal

คาเฟ่สีขาวเล็กๆ ริมถนนอู่ทอง เป็นทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มดีไซน์เก๋ที่อยู่ตรงทางเข้า Busaba Ayutthaya โฮสเทลบ้านทรงไทยสีขาวที่โด่งดัง ภายในร้านตกแต่งแบบ Less is more ด้วยการลดทอนลายผ้าขาวม้าให้เหลือเพียงเส้นกริดหรือตาราง บรรยากาศในร้านจึงโปร่งสบายตา มีจุดจำหน่ายสินค้าดีไซน์ของแบรนด์ Busaba Craft & Design ด้วย ส่วนเมนูที่ทางร้านแนะนำก็เช่น สปาเก็ตตี้ผัดไทย เมนูฟิวชั่นที่อร่อยลงตัว รวมไปถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อย่าง บุษบาลาเต้เย็น กาแฟเย็นท็อปปิ้งด้วยสายไหมอยุธยา ที่สามารถเคล้าลงไปในกาแฟเพื่อเพิ่มความหวานอร่อยได้

ที่ตั้ง : ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 10:00-21:00 น. ทุกวัน

โทร. : 061 593 3836