ททท. ร่วมกับบริษัทแม่บ้าน ฝึกอบรมสร้างอาชีพ กับผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชน สร้างการรับรู้อาหารถิ่น 5 ภาค

กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชน (Eat Local Cooking On Tour)

สร้างการรับรู้อาหารถิ่น 5 ภาค และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท แม่บ้าน จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชน (Eat Local Cooking On Tour) ในจังหวัดตัวแทนเมืองรอง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ น่าน ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร และตรัง ในเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2561 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอาหารให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระและชุมชนการเข้าถึงผู้ปริโภค การเพิ่มรายได้ สร้างโอกาสและความพร้อมในการจัดกิจกรรมด้านอาหาร เทศกาลอาหารในช่วงวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวปรับทัศนคติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารถิ่นเมืองรอง 5 จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่

http://traveleastthailand.com

http://weekdayspecialthailand.com