วันธรรรมดาน่าเที่ยว ชุด คนแก่ใจร้อน

 

วันธรรรมดาน่าเที่ยว  Weekday Speacial สนับสนุนให้ทุกคนออกมาเที่ยววันธรรมดา  ไม่ต้องไปแย่งซีนตามจุดแลนมาร์ก  ไม่ต้องไปต่อคิว  เดินตลาดไม่ต้องเดินเบียด   เข้าห้องน้ำไม่ต้องแย่ง  รถโล่ง โรงแรมถูก  ได้ดื่มด่ำบรรยากาศในสถานที่สวยๆ  ใช้ชีวิต SLOW LIFE มาเที่ยววันธรรมดากันดีกว่า