ไปเป็นชาวเลและชาวสวนที่ “อ่าวคุ้งกระเบน”

ไปเป็นชาวเลและชาวสวนที่ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecial

“คุ้งกระเบน” ชื่อนี้มีที่มาตามรูปลักษณ์ 

หากมองจากสายตาของนกทะเลที่โบยบินบนท้องฟ้า จะเห็นเวิ้งอ่าวแห่งนี้รูปทรงราวกับ “ปลากระเบน” แหวกว่ายลงสู่ท้องทะเล

เล่ากันว่า อ่าวคุ้งกระเบนแต่ก่อนนั้นเป็นดินแดนรกร้างห่างไกล ถนนไม่มี มีแต่เรือชาวเลเท่านั้นที่เข้าถึงได้

รายล้อมอ่าวเป็นป่าโกงกางแน่นหนา ปูปลาและต้นไม้ใหญ่ ๆ มีมากมายอุดมสมบูรณ์ ขณะด้านหลังเป็นภูเขา เป็นป่าต้นน้ำ เป็นแหล่งน้ำจืดไหลลงหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในเวิ้งอ่าวเบื้องล่าง ทว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตามรอยพระราชดำริได้ที่ :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 

เฟสบุ๊ค : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cfkung_krabaen/index_1.html

 

ที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ใครเลยจะรู้ว่าที่อ่าวคุ้งกระเบนเขียวชอุ่มชุ่มเย็น มองลงไปเห็นปลาแหวกว่ายอีกครั้ง ก็ด้วยพระวิริยะและน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลาแหวกว่าย ไปเป็นชาวเลและชาวสวนที่ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecial

ย้อนเวลากลับไปอ่าวคุ้งกระเบนเคยเป็นป่าชายเลนเขียวขจี ปูปลามีอุดมสมบูรณ์ กุ้งตัวโต ๆ มีมากมาย แต่เมื่ออุตสาหกรรมนากุ้งและความเจริญรุกคืบเข้ามา ทุกอย่างก็ล่มสลาย ปูปลาและกุ้งตัวโต ๆ ล้วนสูญหาย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับรู้และห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรที่นี่ พระองค์จึงทรงก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524

ป่าชายเลนเขียวขจี ไปเป็นชาวเลและชาวสวนที่ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecial
จากป่าชายเลนเสื่อมโทรมนากุ้งรกร้างจากภาวะที่ไม่จริงแท้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ค่อย ๆศึกษา วิจัย เรียนรู้ เยียวยาแก้ไขปัญหา ป่าชายเลนค่อย ๆ ฟื้นคืน ต้นโกงกางค่อย ๆ แตกผลิใบใหม่ ชีวิตใหม่ค่อย ๆ ถือกำเนิด แหวกว่ายอวดสีสันสดใสอีกครั้ง
ปลาทะเลสีสดใส ที่ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecial
ไม่เพียงปลาที่กลับมาแหวกว่ายปูทะเลก็ได้รับการฟื้นฟู เกิดเป็น “ธนาคารปูไข่” โดยชาวเลรอบ ๆ อ่าวคุ้งกระเบนยินดีมอบปูไข่มาให้อนุบาล ขยายพันธุ์แล้วปล่อยคืนท้องทะเลอันเป็นบ้านเกิด
ธนาคารปูไข่ ที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว weekdayspecial

ไม่เพียงชาวเลในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงเข้าพระราชหฤทัยในวิถีชาวสวนที่อยู่เหนืออ่าวคุ้งกระเบนขึ้นไป เช่นสวนพริกไทยของลุงฉลวย จันทแสง ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ หนี้สินหมดไป ดิน-น้ำดี สุขภาพกายและใจก็ดีตามมาด้วย

เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว weekdayspecial
เช่นเดียวกับลุงวีระศรีคงรักษ์ หลังจากเผชิญหนี้สินรุมเร้ามาหลายสิบปี จนกระทั่งเข้ารับการอบรม “เกษตรทฤษฎีใหม่” ทุกวันนี้ ฟาร์มเห็ดเล็ก ๆ ช่วยให้ลุงวีระมีชีวิตใหม่ ครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้า ทุกคนมีรายได้ ทุกคนมีความสุข สุขตามวิถี
ฟาร์มเห็ด เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว weekdayspecial
ผ่านมา37 ปี นับจากวันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ก่อตั้ง กล้าไม้ยังคงเติบโตแตกผลิใบ ปูปลายังคงแหวกว่าย สืบสอดสายพันธุ์รุ่นใหม่ ๆ ผู้คนที่นี่ยังคงไม่ลืมห้วงเวลาดี ๆ ห้วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบน้ำพระราชหฤทัยไว้ให้ป่าชายเลน ที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี วันธรรมดาน่าเที่ยว weekdayspecial