ททท.กระตุ้นตลาดวันธรรมดา หนุนยอดรายได้ 1 ล้านล้าน บาท

วันธรรมดาน่าเที่ยว กระตุ้นตลาดวันธรรมดา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้า โครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” จัดงาน “Consumer Fair วันธรรมดาน่าเที่ยว” 10-13 พ.ค.61 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายในวันธรรมดา หวังเสริมรายได้ในประเทศ 1 ล้านล้านบาท พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 160 ล้านคนต่อครั้งในปี 2561 เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อธุรกิจผสมผสานการพักผ่อน กลุ่มเจ้าของธุรกิจ และและกลุ่มผู้สูงวัย

ททท กระตุ้นตลาดวันธรรมดา หนุนยอดรายได้ 1 ล้านล้าน บาท วันธรรมดาน่าเที่ยว 1

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ททท. ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ล่าสุดคือการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองรอง โดยมีการจัดแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายรายได้รวม 3 ล้านล้านบาทในปี 25661 แบ่งเป็นรายได้ในประเทศ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.5 แสนล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 160 ล้านคนต่อครั้ง เพิ่มขึ้นจาก 154 ล้านคนต่อครั้งในปี 2560

 

สำหรับโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” ซึ่ง ททท. จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 นั้น มีเป้าหมายเพื่อลดภาวะการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หลังจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจเมื่อปี 2558 พบว่า ช่วงวันธรรมดา (ร้อยละ 60 ของวันในหนึ่งปี) แต่กลับมีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 31 เท่านั้นที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ททท กระตุ้นตลาดวันธรรมดา หนุนยอดรายได้ 1 ล้านล้าน บาท วันธรรมดาน่าเที่ยว 3

“ปี 2561 ถือเป็นปีแรกที่คาดว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือตลาดไทยเที่ยวไทยจะมีมูลค่ารวมถึง 1 ล้านล้านบาท ทั้งยังเป็นการขยายโครงสร้างรายได้ตลาดในประเทศให้มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 33% เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวให้มีศักยภาพและยั่งยืน

 

นายนพดล กล่าวด้วยว่า โครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” ยังมีการขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย รวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่บูรณาการทุกภาคส่วน และทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก และมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ททท กระตุ้นตลาดวันธรรมดา หนุนยอดรายได้ 1 ล้านล้าน บาท วันธรรมดาน่าเที่ยว 3

 

ทั้งนี้ ททท. ยังเร่งพัฒนาเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com ให้เป็นช่องทางนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษในโครงการ พร้อมจัดการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยมุ่งหวังให้เกิดกระแสการตลาดแบบปากต่อปาก และการสื่อสารแบบโครงข่าย

 

นอกนากนี้ในปี 2561 ททท. จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพียงงานเดียวคือ งาน “Consumer Fair วันธรรมดาน่าเที่ยว” ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ร่วมงานกว่า 350 บูธ พร้อมมอบโปรโมชั่นให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายในวันธรรมดา