พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekday Speacial 2

ย้อนยุคแบบการะเกดไม่ไหว

ขอย้อนวัยไปพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นฯ

 

อยู่ ๆ ก็อยากเป็นแม่การะเกดย้อนยุคไปพบพี่หมื่นเดชขึ้นมาเสียอย่างนั้น

แต่เมื่อหามีวาสนาไม่

งั้นข้าก็ขอย้อนวัยกลับไปเจอที่สนุก ๆ ในวัยเด็กกับเขาบ้าง

ที่นี่ไม่ต้องร่ายมนต์กฤษณะกาลีก็ไปได้นะ

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว WeekdaySpeacialthailand

“พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์”

ที่นี่มีของเล่นมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

และมีของเล่นตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนปัจจุบันเลย

อยู่ในอาคารสีขาวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองชั้นหลังใหญ่

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว อยุธยา Weekday Speacial 6

พิพิธภัณฑ์ฯ เกิดจากแรงบันดาลใจของ รศ. เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว. และคนทำหนังสือสำหรับเด็ก เคยได้รับรางวัลนอมา (NOMA) จากประเทศญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2525 จากรางวัลนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ขึ้นในเมืองไทย

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว อยุธยา Weekday Speacial 3

ลองดูภาพที่ข้าไปเที่ยวมา

รู้สึกคึกคัก สดใส ย้อนวัยไปไกลเลยเรา

เห็นไหมว่าของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว อยุธยา Weekday Speacial 4

 

“พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์” ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดให้เข้าชมวันอังคาร- วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ พิพิธภัณฑ์เปิดทำการปกติ) เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 20 บาท / ชาวต่างชาติ 50 บาท โทรศัพท์ 0 3532 8949-50

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วันธรรมดาน่าเที่ยว อยุธยา Weekday Speacial 7