บ้านดง ไปเมื่อไหร่ก็จับใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านดง แม่ฮ่องสอนไปเมื่อไหร่ก็จับใจ

บ้านดง แม่ฮ่องสอน ไปเมื่อไหร่ก็จับใจ วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecialthailand
บ้านดง แม่ฮ่องสอน “หมู่บ้านของชาวละว้า มีนาขั้นบันไดให้นักท่องเที่ยวตื่นตะลึง”

 

จริง ๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปได้ทุกฤดูกาลนะ

หน้าร้อนกลางคืนก็ยังมีไอหนาวให้สัมผัส

หน้าฝนขึ้นมาคราใดนาขั้นบันไดคืออีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทาง

 

ที่บ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านของชาวละว้า มีนาขั้นบันไดให้นักท่องเที่ยวตื่นตะลึง สามารถพักได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านดง โทรศัพท์ 0 5361 9533-4, 08 3324 3062