ดอยหัวแม่คำ บ้านกลางหุบเขา

ดอยหัวแม่คำ บ้านกลางหุบเขา

 

ดอยหัวแม่คำ บ้านกลางหุบเขา วันธรรมดาน่าเที่ยว Weekdayspecialthailand
ดอยหัวแม่คำ บ้านกลางหุบเขา จ.เชียงราย

 

ใต้เมืองชายแดนไทย-เมียนมาที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกมีเรื่องราวให้น่าค้นหา ไม่ว่าเรื่องราวของชาวไทยภูเขา หลายชาติพันธุ์ ทั้งม้ง อาข่า ลีซอ หากมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะได้ฟังเรื่องเล่าเคล้าดงดอกบัวตอง ไม่ไกลหมู่บ้านสามารถเที่ยวชมศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ แหล่งปลูกไม้เมืองหนาว หากชอบผจญภัยชวนไปเที่ยวต่อน้ำตกหัวแม่คำใหญ่ ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และเดินเท้าต่ออีกสักนิด ถือว่าครบรสการเดินทาง

 

ดอยหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5371 7433