วันธรรมดา ต้องมาสุโขทัย รับ Code ส่วนลดราคาห้องพัก หรือร้านอาหาร มูลค่า 500 บาท

วันธรรมดา ต้องมาสุโขทัย

ททท.สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ในโครงการ “วันธรรมดา ต้องมาสุโขทัย” โดยได้รับสิทธิพิเศษในการท่องเที่ยววันธรรมดาดังนี้

นักท่องเที่ยวที่สำรองห้องพักกับทางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ในวันธรรมดาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2654 (วันจันทร์-พฤหัสบดี) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับ Code ส่วนลดสำหรับราคาห้องพัก หรือ ร้านอาหารในโรงแรม มูลค่า 500 บาท (เฉพาะการจองผ่านโรงแรมโดยตรงเท่านั้น) จำกัดจำนวน 120 สิทธิ์ (1สิทธิ์/1ท่าน)

ทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้วนะครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานสุโขทัย 055-616228-9/082-4862005