งานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและจันทบุรี” 2019 วันที่ 4-8 ธันวาคม

3 เหตุผล ทำไมต้องไป งานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” 2019

ค้นหาพลังและศักยภาพแห่งพลอยสีที่จันทบุรี: นครอัญมณี แหล่งผลิตและค้าพลอยสีสำคัญของโลก

ขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประมูลพลอย การประกวดออกแบบอัญมณี และการประกวดเจียระไนพลอย

สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวจันทบุรี พร้อมท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอัญมณีในจันทบุรี

แล้วพบกันที่ งานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและจันทบุรี” 2019 วันที่ 4-8 ธันวาคม นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณช่อเพชร แสนสุขและคุณชนกนาถ ไพฑูรย์มงคล โทร. 02-634 4999 ต่อ 636 และ 640

อีเมล: [email protected] /[email protected]