บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกบัตรบางจาก

ภาพ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกบัตรบางจาก

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษกับสมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมัน E20S ในวันธรรมดา รับคะแนน X 2 (1 ลิตร : 40 สตางค์)