บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มอบส่วนลด 50 บาท

ภาพ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มอบส่วนลด 50 บาท

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มอบส่วนลด 50 บาท/ที่นั่งทุกที่นั่งตลอดทุกเส้นทาง สำหรับผู้เดินทางในวันธรรมดาตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายนนี้