บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 14 เพจดัง บินลัดฟ้า เปิดมุมมองใหม่ “ลำพูน”

ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับพันธมิตรจัด Travel Blogger Challenge 2017: The Blogger Discover Creative Tourism @ Lamphun เปิดมุมมองใหม่ “ลำพูน” เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์, Avisthailand, , LowealpineThailand และพันธมิตรผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Travel Blogger Challenge 2017: The Blogger Discover Creative Tourism @ Lamphun   เปิดมุมมองใหม่ “ลำพูน” ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านทางโซเชียลมีเดีย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมือง Creative Tourism ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ Creative Tourism  @ Lamphun ว่า  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) นับวันจะถูกนำมาสร้างกระแสให้มีบทบาทในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

และในประเทศไทยได้นํามากำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล กล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีจุดประสงค์จะสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ และมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการโดยชุมชน

ททท. โดยกองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมือง Creative Tourism ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

มีฐานการผลิตการเกษตรและลำไยที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพมานำเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม และเรียนรู้ประสบการณ์ในวิถีชีวิตในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์กับชุมชน เพื่อเป็นการจุดประกายความฝันอันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจต่อไป

กิจกรรม Travel Blogger Challenge 2017: The Blogger Discover Creative Tourism @ Lamphun เปิดมุมมองใหม่ “ลำพูน” ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยการนำบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจำนวน 14 เพจบินลัดฟ้ามาร่วมภารกิจแข่งขันเช็คอิน และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนในสไตล์แบบลึกซึ้ง

นอกจากนี้ยังนำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของลำพูนในครั้งนี้ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ Creative Tourism @ Lamphun ที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้

  

1. ทำเค้กลำไย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ด้วยจังหวัดลำพูน ขึ้นชื่อเรื่องลำไย เมื่อลำไยออกผลิตมาก และขายได้ในราคาถูกลง ชาวบ้านในท้องถิ่นจึงได้ลำไยแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “เค้กลำไย” ของกินอร่อยอันเลื่องชื่อ

นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กรรมวิธีและทดลองทำเค้กฝีมือตัวเองกับขนมเค้กสุดยอดความอร่อยนี้ได้ทุกวันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โทรศัพท์ 084-985-9296, 082-031-4976

2. เรียนรู้การทอผ้า วิถีชาวปกาเกอะญอ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สตรีชาวปาเกอะญอ ได้รับการสืบทอดในการจัดหาและถักทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสำหรับคนในครัวเรือนได้สอดใส่ลวดลายตามความเชื่อและให้สีสันตามวัสดุท้องถิ่นที่มาใช้ทำสีย้อมฝ้ายที่ปลูกเองทุกครัวเรือน ชาวปาเกอะญอมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีของเปลือกไม้ สีของใบไม้ ดอกไม้ ดินโคลน

สีที่ได้ส่วนใหญ่มักเป็นสีดำ น้ำตาล เหลือง เขียว หากได้สวมใส่ผ้าทอของชุมชนพระบาทห้วยต้ม จึงถือได้ว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตนเอง นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าหรือปักย่ามชื่อของตัวเองเป็นภาษาปาเกอะญออีกด้วย ติดต่อชุมชนพระบาทห้วยต้ม คุณวิมล  โทรศัพท์ 06-5734-9427

3. การตอกลายเครื่องเงิน อ.ลี้ จ.ลำพูน

เครื่องเงินของชุมชนพระบาทห้วยต้ม สะท้อนถึงภูมิปัญญาในด้านจิตใจ ความเชื่อของชนเผ่า จากที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ เช่นรูปปลา ผีเสื้อ ลายดอกไม้ เป็นต้น ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายที่งดงาม แสดงถึงความอ่อนโยนของชนเผ่าที่มองเห็นธรรมชาติอันงวดงามแล้วนำมาทำเป็นเครื่องเงินเพื่อสอดใส่และสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปกาเกอะญอได้เป็นอย่างดี

นักท่องเที่ยวสามารถตอกลายเครื่องเงินและนำกลับไปเป็นผลงานของตนเองได้ ติดต่อได้ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม คุณวิมล โทรศัพท์ 06-5734-9427

4. กระเป๋านกฮูก บ้านหนองเงือก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และจากการที่บ้านหนองเงือกมีความโดดเด่นในเรื่องการทอผ้านั้น ชาวบ้านจึงได้นำเศษผ้าฝ้ายมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์น่ารักๆ อย่าง “กระเป๋านกฮูก” ซึ่งเป็นการนำเศษผ้าฝ้ายเหลือใช้ มาประยุกต์ให้เป็นกระเป๋าสะพายข้างขนาดต่างๆ สีสันสวยงามและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสีของคิ้ว และจมูกที่ใช้ตกแต่งบนหน้าของนกฮูกได้ตามสไตล์ของตัวเองหรือเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย โทร.083-940-9871

5.สินค้าหัตถกรรมมงคลจากไม้ไผ่ บ้านหนองเงือก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

บ้านหนองเงือก นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือแล้ว ในการดำรงชีวิตประจำวัน ชาวหนองเงือก อ.บ้านโฮ่ง ยังคงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ และสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อด้านพุทธศาสนาที่แตกต่างจากเมืองล้านนาอื่นๆ

โดยมีการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ทั่วไปมาสานเป็นตุงมงคลหลากหลายรูปแบบแทนการใช้ผ้าจำหน่ายเป็นสินค้าหัตถกรรมมงคล สร้างรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำตุงไม้ไผ่หรือตุงสานได้ที่บ้านหนองเงือก

6.การปักลูกเดือยลวดลายกะเหรี่ยง บ้านแม่ขนาด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

บ้านแม่ขนาด เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีพื้นที่อยู่ในเขต ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง พวกยางขาว หรือยางโป และเรียกขานตัวเองว่า ‘โพล่ง’ หรือ ‘ปากะญอ’ ด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ชาวบ้านยังคงแต่งกายด้วยชุดชาวเผ่า ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วนุ่งผ้าถุงสีแดง คาดลายสีต่าง ๆ ที่ทอขึ้นเอง ปักด้วยลูกเดือยและตกแต่งด้วยผ้าสีแดง ผู้หญิงโสดใส่ชุดยาวสีขาว

ชาวบ้านส่วนใหญ่ทอผ้าใช้เองตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้า และประดับลูกเดือย มีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกหลาน

นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การปักลูกเดือยลวดลาย ‘ปากะญอ’ ได้อีกด้วย ติดต่อกลุ่มทอผ้าแม่ขนาดและอีกทางเลือก นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมได้ที่ ตลาดรักพูนพูน ติดต่อป้าพร โทรศัพท์ 08-1961-8741

7. ทำพิซซ่าโฮมเมด สวนลำสะปูน ตลาดรักพูนพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

“รักพูนพูน” ตลาดอินทรีย์หละปูน ตลาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภายใน ซ.เพิ่มมิตร  อ.เมืองลำพูน กับชื่อเล่นคำน่ารักๆ ที่หมายถึง รักลำพูนมากๆ (คำว่า “พูน” แรก มาจาก “ลำพูน” ส่วน “พูน” คำที่สองมาจาก เพิ่มพูน, มากมาย)

สำหรับที่นี่ถือเป็นตลาดออแกนิกส์แห่งเดียวในเมืองลำพูน ที่เกิดจากความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ในลำพูนที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ด้วยการนำเอาการทำเกษตรอินทรีย์มาเป็นหลัก พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ที่ปลูกและทำกันเองมาส่งต่อผู้ซื้อโดยตรง แบบไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษในราคาย่อมเยา ในตลาดรักพูนพูน

นอกจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกน่าสนใจมากมายให้เดินเลือกชม ชิม ชอปแล้ว ภายในตลาดยังมีร้านเบเกอรีโฮมเมดเพื่อสุขภาพ จากสวนลำสะปูน ที่มีไฮไลต์เด็ดอยู่ที่ เมนูพิซซ่าเตาดิน ซึ่งวัตถุต่างๆ จะเน้นทำเองแบบออร์แกนิก ทั้งแป้งพิซซ่า ซอสพิซซ่า ผักต่างๆ และเตาดินที่ใช้อบก็ทำขึ้นเองด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำด้วยตัวเองได้อีกด้วย

นอกจากนั้นยังรับสอนการทำพิซซ่าโฮมเมด พร้อมสอนทำเตาดิน พร้อมให้ไปประกอบอาชีพได้เลย แถมยังมีคอร์สการทำบ้านดินสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์  08-5617 8081 (คุณยุ้ย)

วัดพระธาตุหริภุญไชย

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ลำพูนยังมีแหล่งท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดจามเทวี พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน  เส้นทางตามรอย 3 ครูบา อ.ลี้ คือ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ.ลี้ครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) วัดพระพุทธบาทผาหนาม  หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้

 

รวมถึงความงามทางวัฒนธรรมอีกมากมาย อันเป็นเอกลักษณ์ของลำพูน  ที่นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วจะต้องได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน