เที่ยวอีสานกับนครชัยแอร์ ลุ้นแพคเกจที่พักสุดแซ่บกว่า 100,000 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคอีสาน ชวน “วัยแซ่บ” เที่ยวอีสานไปกับ..นครชัยแอร์ ถ่ายภาพตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวส่งภาพร่วมสนุกรับรางวัลแพคเกจที่พัก และของที่ระลึกจาก ททท. และ นครชัยแอร์

Travel Hotel Resort  restaurant weekdaySpecial Thailand  11 (2)

รางวัล
รางวัลที่ 1 แพคเกจที่พัก มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตัดสินโดยคณะกรรมการ)
รางวัลที่ 2 แพคเกจที่พัก มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 4 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตัดสินโดยคณะกรรมการ)
รางวัลที่ 3 ของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 200 รางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยว และโพสลง Facebook ที่มียอดการ Like เป็นลำดับ 200 ท่านแรก
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล คูปองส่วนลดค่าโดยสาร 10 % รางวัลละ 2 ใบ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 18 – 34 ปี โพสภาพตามกติกา ใส่หมายเหตุเพิ่มเติมว่าขอรับคูปองวัยแซ่บ
รางวัลพิเศษ Popular Vote จำนวน 10 รางวัล สำหรับภาพที่โพสและมียอด Like สูงสุด 10 ลำดับแรก รับบัตรโดยสารสำหรับเดินทางฟรี ใช้เดินทางเส้นทางใดก็ได้ของนครชัยแอร์ (รางวัลละ 4 ใบ)
 
กติกาการร่วมกิจกรรม
1. เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารนครชัยแอร์เท่านั้น จังหวัดใดก็ได้ในภาคอีสาน ตามเส้นทางที่มีให้บริกร
2. กด “ถูกใจ” Facebook Page นครชัยแอร์ (www.facebook.com/nakhonchaiair.official) หรือ เที่ยวอีสาน.com  โพสต์ภาพถ่ายรูปตัวเองกับบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน พร้อมบัตรโดยสารนครชัยแอร์เขียนเล่าความประทับใจสถานที่เที่ยวที่ได้ไปมา บอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยว บอกเลขที่ตั๋ว วันที่เดินทางด้วยรถโดยสารนครชัยแอร์ (ต้องใส่ข้อมูลครบตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ) และติดแฮชแท็ก #เที่ยวอีสานไปกับนครชัยแอร์
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตั้งค่าภาพที่โพสบน Facebook เป็นแบบสาธารณะ ก่อนทำการโพส
5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเริ่ม 15 กรกฎาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559
6. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่หน้า Facebook Page นครชัยแอร์, เที่ยวอีสาน.com และ www.เที่ยวอีสาน.com
7. บุคคลที่เป็นพนักงาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. กิจกรรมสำหรับคนที่มีถิ่นพำนักในไทยเท่านัน้
10. หากกรรมการพบว่าผู้เล่นคนใดทุจริตในการเล่นเกม ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลทันที
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้ สุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนัน้ ๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ
13. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ หนึ่งท่าน ต่อ หนึ่งครัวเรือน หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว นอกเสียจากผู้ได้รับรางวัล popular vote
14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หากไม่สามารถมารับของรางวัลได้ตามที่อยู่ข้างต้นขอให้ผู้รับรางวัลแสดงตน เพื่อขอรับรางวัลโดยแจ้งความประสงมายัง e-mail : nemdiv@tat.or.th ททท. จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลโดยวิธีไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งมาในช่องทางนี้เท่านั้น
15. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อทางข้อความใน facebook หรือทางโทรศัพท์ จากข้อมูลที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสารนครชัยแอร์
กติกา การรับของรางวัล
1. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิน้ สุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
4. ผู้ได้รับรางวัลแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรางวัล อาทิเช่น ตั๋วโดยสารตัวจริง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และ พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
6. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านัน้
7. จำกัดให้ 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ภาพ การมอบรางวัลจะ ต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งท่านนอกเสียจากผู้ได้รับรางวัล popular vote
Print
วิธีการคัดเลือกผู้ชนะ
• รางวัลที่ 1 – 2 คัดเลือกจากคณะกรรมการจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นครชัยแอร์
ภาพถ่ายสื่อความรู้สึกถึงการท่องเที่ยวของวัยแซ่บ เห็นความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยว บรรยายภาพน่าสนใจ ใส่ข้อมูลครบตามที่กำหนด
• รางวัลที่ 3 พิจารณาจากผู้ปฏิบัติถูกกติกาและโพสเป็นลำดับที่ 200 ท่านแรก
• รางวัลที่ 4 สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 18 – 34 ปี ทำตามกติกา พร้อมแสดงหลักฐานอายุ
• รางวัลที่พิเศษ คัดเลือกจากภาพที่มีจำนวนการ Like มากที่สุด 10 อันดับแรกการนับคะแนน 1 Like ถือว่าเป็น 1 คะแนน
* การตัดสินจะดำเนินการ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 กันยายน 2559*