เที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” จ.เลย ปี 59

วันธรรมดาน่าเที่ยว ชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวงาน “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (พิธีเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559) และวัดโพนชัย (ชมขบวนแห่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Travel Resort  restaurant weekdaySpecial Thailand  Hotel  Loie (2)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (พิธีเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559) และวัดโพนชัย (ชมขบวนแห่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Travel Resort  restaurant weekdaySpecial Thailand  Hotel  Loie (3)

ภายในงานพบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน, การประกวดหน้ากากผีตาโขน, การประกวดผีตาโขนน้อย, การแสดงของชุมชนต่างๆ, ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์, การออกร้านของส่วนราชการ-เอกชน, การแสดงสินค้าพื้นเมือง, การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันจุดบั้งไฟ เป็นต้น

Travel Resort  restaurant weekdaySpecial Thailand  Hotel  Loie (1)

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0-4289-1266, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 08-3145-3080 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0-4281-2812